اطلاعیه فرم گزارش پایانی مسئولین فرهنگی

بر اساس اطلاعیه صادره در سامانه مسئولان فرهنگی همه مسئولان فرهنگی که در عمره سال جاری اعزام شده یا اعزام می شوند ملزم هستند حداکثر 20 روز پس از بازگشت به ایران گزارش پایانی خود را طبق نمونه پیوستی در سامانه تهیه کرده و برای کارشناس فرهنگی دوره خود ایمیل نمایند. ادامه خبر را در سامانه فرهنگی مطالعه کنید. (تاریخ درج اطلاعیه:1393/10/21)

/ 0 نظر / 29 بازدید