قابل توجه مسئولین فرهنگی اعزامی دور 4 و 5 عمره سال 1436

با توجه به الزامی بودن ارائه برنامه فرهنگی واعلام این مورد در بند 12 خبر قبلی (اطلاعیه همایش دور چهارم و پنجم عمره سال 1436 مندرج در سامانه مسئولین فرهنگی )، عدم ارائه آن تا تاریخ 93/11/27 باعث جلوگیری از اعزام می گردد؛ لذا خواهشمند است تا تاریخ مذکور برنامه فرهنگی خود را با آدرس ایمیل ذکر شده در خبر قبلی ارسال نمائید.

/ 0 نظر / 29 بازدید