اطلاعیه جشنواره میقات در سامانه مسئولین فرهنگی هتل‌های عمره

در این اطلاعیه جامعه مخاطب جشنواره میقات، مسئولان فرهنگی هتل‌های عمره که سابقه خدمت به ضیوف الرحمن در مکه یا مدینه را داشته، یا هم اکنون فعالیت دارند، معین شده است.
محورهای جشنواره در محورهای زیر برگزار می شود:
1- مراسم و جلسات
2- فرهنگی و هنری
3- کاروانها و مخاطبان
4- مستندات
5- تأمین و تولید محتوا
6- فناوری اطلاعات و ارتباطات
7- ادبیات و پژوهش
جهت مطالعه کامل اطلاعیه به سامانه مسئولین فرهنگی عمرهمراجعه فرمایید.

/ 0 نظر / 23 بازدید