آزمون مجدد کاربری رایانه منطقه قم

ثبت نام آزمون کاربری رایانه منطقه قم
ثبت نام: 1394/05/18 از ساعت 11 تا 1394/05/21 ساعت 11
زمان آزمون: صبح روز پنجشنبه 1394/05/22
ساعت آزمون بعد از ثبت نام و در صورت به حد نصاب رسیدن به افراد پیامک خواهد شد.
محل برگزاری آزمون: قم، خیابان دورشهر، کوچه 15 پلاک 6 . مدیریت آموزش بعثه

/ 0 نظر / 151 بازدید