اصلاحیه ارسال گزارش نهایی پایان دوره

همه مسئولان فرهنگی که در عمره سال جاری اعزام شده یا اعزام می شوند ملزم هستند حداکثر 20 روز پس از ثبت اتمام ماموریت توسط کارشناس فرهنگی مستقر در محل اعزام و بازگشت به ایران گزارش پایانی خود را تهیه کرده و از طریق بخش ارسال اطلاعات> ارسال گزارش نهایی، در سامانه مسئولین فرهنگی ارسال نمایند.

/ 0 نظر / 27 بازدید