# علماء_و_عرفا(اخلاق)

درسی از یک عالم در مواجهه با چند دانش آموز *واقعا خواندنی*

درروز موعود ما راکه تقریباً پانزده نفربودیم،به محضرمبارک ایشان بردند، درهمان لحظه اول، چهره نورانی وخندان وی ما را مجذوب ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 19 بازدید